englishProjects_Tales.html

Sgeulachdan nan Treubhan...

Air a’ stiuiriche le Tara Douglas le bheò-dealbhadairean nan treubhan fhèin, tha ceithir filmichean anns an t-sreath seo bho’n Tuath-Ear na h-Innseachan: Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Sikkim agus an darna film bhon treubh Gond. ‘S iadsan ag obair air a-nise.


www.bocan.tv


Am Fainne Artach


Sgeulachdan nan Treubhan:

Darna Sreath bho na Treubhan Innseachach


VJ Ceòl is bhideo


pròiseachtan deiseil:

Turas Dualchais

na Cloinne


Farpais nan

h-Òigridh


Farpais nan Sgeul

Fuadain


Peatan Shinnsrean


Am Baile


An Turas Siar

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

pròiseactan