englishProjects_Talleststory.html

farpais na h-òigridh...


Còig sgeulachdan fuadain bho Ghàidhealtachd is Eileanan na h-Alba air an toirt thugaibh le Karen Mhoireasdan na TAGAIDH AN TAGHAN.


FILM 1 - Mar a Fhuair MacLeòid a Bhùird
Uaireigin, bha fuamhairean is sìthichean ann an Gleann Dail san Eilean Sgitheanach. Chan eil sgeul orra an-diugh, ach tha dà bheinn ann, gach tè gun ghob, ris an canar Bùird MhicLeòid. Ciamar a chaill na beanntan seo na goban aca?


FILM 2 - Mac a’ Ghobhair
Tha seann fhàidheadaireachd air a coileanadh nuair a tha leanabh a chaidh a thrèigeadh dhen bheachd gur e mac gobhair a th' ann.


FILM 3 - Clach an Fhithich
Tha nighean de Chloinn an Tòisich agus balach de Chloinn Phearsain a' tuiteam ann an gaol, ach tha nàimhdeas eadar an dà chinneadh. Ach nuair a lorgas iad clach sheunta an fhithich, chan eil duine ann a chumas bho chèile iad.


FILM 4 - Dubh Sìth
Cha robh duine ga shùileachadh, ach tha ceann-feadhna cumhachdach a' call an aghaidh troich fìor bheag.


FILM 5 - Gille na Cochla Craicinn
Tha turas Fhinn gun eilean chunnartach, Eilean nam Muc, a' dol gu math air sgàth chumhachdan seunta Gille na Cochla Craicinn.

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

pròiseactan