englishProjects_ArcticRing.html

am fainne artach...

Chaidh tabhartas leasachaidh a thoirt do WHA bho Media Plus airson sreath de dh’fhilmichean a dhèanamh ri sgeulachdan Articeach. Chaidh Am Fainne Articeach a leasachaidh comhla ri Nukufilm (An Eastoin) agus Camera Cagliostro (An Fhionnlann), ach gu mi-fhortunach chan eil e a dhèanamh. Chaidh Leaslaid gu Salekhard anns an t-Sibìr anns an 2011 a coinneachadh ri beo-dhealabhadairean Sibeerianach Mikail Korobov (Miniku 2007).

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

pròiseactan