Copyright © 2014 West Highland Animation

englishProjects_AmBaile.html

am baile...


'S e stòras dà-chànanach a th' anns Am Baile, far am faigh duine sam bith aig a bheil ùidh ann an cànan, cultar no eachdraidh na Gàidhealtachd is nan Eilean cothroman foghlaim is rannsachaidh. B' e West Highland Animation a chruthaich "Fealla-dhà is Geamannan" air an làrach-lìn mhòir seo. Sa phàirt seo, tha 40 gèam, 40 comaig beò-dhealbhach agus cruinneachadh de dh'fhilmichean.


Tadhail air www.ambaile.org.uk agus brùth air a’phutan “Fealla-dhà is Geamannan" far am faic thu ar n-obair.

Gheibh thu na h-aon gheamannan air www.bocan.tv, agus tha còmhradh Gàidhlig cuideachd ri fhaighinn an seo.

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

pròiseactan