Copyright © 2014 West Highland Animation

englishProjects_JourneyWest.html

an turas siar...


Chuir sinn crìoch air a' chartùn bheò-dhealbhach seo ann an 2002. Tha an sgeulachd a' leantainn chàraidean, Alda agus Aldan, 's iad a' siubhal le coltas cracte orra tro dhùthchannan Ceilteach mar, Ghailisia,a’Bhreatainn Bheag, a' Chuimrigh, Èirinn agus Alba, far a bheil iad a' coinneachadh ri mòran charactaran à uirsgeulan Ceilteach.

Chaidh an sreath seo a sgaoileadh air Telebhisean na h-Alba agus air TG4 ann an Èirinn.

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

pròiseactan