Copyright © 2014 West Highland Animation

englishProjects_Pets.html

peatan shinnsrean...


Anns na seann làithean air a' Ghaidhealtachd bha na daoine is na beathaichean nas fhaisg air a chèile. 'S e sreath de dhealbhan-beòtha mu pheatan agus na sealbhadairean aca o shean a th'ann an Peatan Shinnsrean.


Anns an 2004 rinn clann o shia choimhearsnachdan air feadh a' Ghaidhealtachd is na Eileanan na filmaichean seo ann an stoidhlean ealaid eadar-dhealaiche agus mu dheidhinn peatan eadar-dhealaichte. 


Tha peata cù, peata faoileag, peata bò, peata piseag, peata losgann agus peata fiadh ann.

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

pròiseactan