Copyright © 2014 West Highland Animation

englishworking_here_accomodation.html

aìte-fuirich...

‘S dòcha gun do mhothaich sibh nach eil sinn ann am meadhan a' bhaile mhòir an seo! Tha an stiùidio ann an Gleann Bho Chuidir, ri taobh Loch Doinn is Loch Bheò Uillt anns am Pairc Naiseanta Loch Laomainn. Bidh an luchd-obrach againn a’fuireach an seo no bith. Tha bothain fhiodh againn an seo, far a bheil uidheam còcaireachd. Chan eil aca ri Cìs Comhairle no Cìs Uisge a phàigheadh; dìreach £1 airson dealan agus gas (botail airson còcaireachd) agus fiodh a lorg airson an teine. Tha rum-suidhe mòr ann ama’ Phrìomh Bothan.

Airson tuilleach dealbhan na h-àite-fuirich, an fearann agus

daoinan an seo

Clioc an seo

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

ag obair

an seo