Copyright © 2014 West Highland Animation

englishworking_here_Studio.html

stiùidio...

Ann an 2003, ghluais WHA gu stiùidio a chaidh a thogail a dh'aon ghnothaich aig Tuarach, Bo-chuidir. Coimhead air na dealbhan gus an stiùidio fhaicinn.

Dh'fhosgadh Osdail anns am bun-ùrlar nan togalach ùr anns an 2011.

Tha rùm dha fhèin aig a' Chamara Rostrum anns an t-seann stiùidio.

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
sgeulachdanStories_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

ag obair

an seo