obair! obair!...

Tha Dòmhnall is Mòrag ann an gaol, ach chan eil e idir furasta dhaibh coinneachadh. Tha loch mòr eatarra - Caol na Teangaidh - agus a bharrachd air an sin, tha athair Mòraig ann.
Ann am fìor èiginn,iarraidh  dh'iarr Dòmhnall air na sìthichean-obrach a chuideachadh. Tha iad da-rìribh gan toirt còmhla, ach cha toir iad mionaid fois dhaibh. 'Obair! Obair!' tha iad ag èigheach. Tha na leannanan air an sàrachadh, agus feumaidh iad rud an dèidh rud a lorg a chumas na sìthichean trang.

Chaidh am film seo a dhèanamh ann an 1998 mar phàirt dhen t-sreath 'Bog Fliuch', le inbhich is clann le Gàidhlig ann am Mealainis is Tuanga, Cataibh, mar phàirt den t-sreath “Bog Fliuch”.


back to stories...

englishStories_work.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan