nàbaidhean...

Cha bhiodh tu ag iarraidh an dithis seo an ath-dhoras, am bitheadh?
Chan eil càil a dhìth trioblaid airson duine agus a nighean nuair a ghluaiseas feadhainn an ath-dhoras. Tha am boireannach a' beathachadh a mic leisg le bhith a' dol na geàrr, agus a' toirt maith à beathaichean a nàbaidh agus ga chur dha na beathaichean bochda aice fhèin. Bhon seo, tha am maith a' faighinn gu truinnsear a' bhalaich.
Ach b' e duine innleachdach a bh' anns an athair, agus chleachd esan seann chleas: bonn-a-sia air a losgadh tro ghunna. Chuir seo stad air a' bhana-bhuidsich, agus ghluais e am balach dhan Ionad-obrach.

Chaidh am film seo a dhèanamh ann an 1996 mar phàirt dhen t-sreath “Gàidhlig gu Leòr”, le cuideachadh bho sgoilearan Gàidhlig aig Acadamaidh Allamhaigh is Àrd-sgoil Chalasraid.


back to stories...

englishStories_neighbours.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan