fraoch...

Tha an gaisgeach, Fraoch, airson Fionnbharr àlainn a phòsadh, ach, an toiseach, feumaidh e e fhèin a dhearbhadh do a màthair. Tha i a' toirt dùbhlan dha:  feumaidh e dearcan leighis fhaighinn bho chraoibh air eilean ann am meadhan an loch. Ach tha uilebheist san uisge is tha an cath a' toiseachadh.


Chaidh am film seo a dhèanamh ann an 1998 mar phàirt dhen t-sreath “Bog Fliuch”.


back to stories...

englishStories_fraoch.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan