ùruisgean...

Tha iad mòr is tha iad molach. Agus dh'fhaodte gu bheil iad fhathast rim faighinn mu easan na Gàidhealtachd - nam biodh fios agad càite an sealladh tu. Cleachdaidh iad na cumhachdan os-nàdarra a th' aca gus do chuideachadh - ma bhruidhneas tu riutha ann an dòigh shnog - ach seall a-mach ma chuireas tu a' chais orra! Coimhead a-mach airson Leanabh Uruisg - 's e a tha ag adhbhrachadh na' mòrchuid dhen trioblaid!


Rinn sinn còig cartùnaichean, gach fear a' seasamh còig mionaidean, mu na caractaran seo ann an 1996.


back to stories...

englishStories_Urisks.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan