an nathair gheal...

'S e dròbhair bochd a th' ann am Fearchar, ach aon latha gheibh e lorg air bata sònraichte. Tha am bata seo a' bruidhinn agus ga chuideachadh ann a bhith a' toirt a bhà chun na margaid. Dh' iarr coigreach orra a chuideachadh ann a bhith a' lorg na nathrach gile - an aon rud a bha a dhìth air airson an deoch dhraoidheil aige a dhèanamh. Chaidh an deoch thairis, ge-tà, agus bhlais Fearchar oirre gun fhiost. Mar sin, fhuair e cumhachdan leighis bhuaipe. Chleachd e am bata feumail aige airson a' chùis a dhèanamh air a' choigreach, agus dh'fhàs Fearchar ainmeil mar leighiche.


Chaidh am film seo a dhèanamh ann an 1996, mar phàirt dhen t-sreath “Gàidhlig gu Leòr”, le cuideachadh bho sgoilearan is inbhich ann an Cataibh.


back to stories...

englishStories_Snake.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan