cailleach na beinne brice...

'S e croitear a th' ann an Dòmhnall, a tha a' fuireach ri taobh na Beinne Bhrice. Tha càl aige a' fàs sa ghàrradh, ach nuair a tha an geamhradh a' tighinn, chan fhaigh e air na fèidh acrach a chumail air falbh uapa.  Tha caraid aig na fèidh, Cailleach na Beinne Brice, a bhios a' coimhead às an dèidh. Tha cumhachdan draoidheil aice, mar a bhith a' leum suas bheanntan, agus a' tilgeil dealanach a-mach às na corragan aice. Chan eil duilgheadas sam bith aicese ann a bhith a' cuideachadh nam fiadh a-null air feansaichean Dhòmhnaill, agus air falbh bhon chù fhiadhaich aige! Thig iad a' tighinn gu aonta as t-earrach, chun an ath gheamhraidh...


Chaidh am film seo a dhèanamh ann an 1998, mar phàirt dhen t-sreath “Bog Fliuch”.


back to stories...

englishStories_OldWoman.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan