ogo pogo...

'S e uilebheist-mara aonaranach ann an Canada a th' ann an Ogo Pogo. Cuiridh i fios ann am botal thar na mara gu Loch Nis, far am faigh Nessaidh lorg air. 'S e cuireadh a th' ann gu cèilidh! Chan eil càil a' dol a chumail Nessaidh air falbh, 's tòisichidh eair snàmh. Ach chan eil Ogo Pogo cho furasta a lorg. Mu dheireadh, ge-tà, tha e ga cluinntinn ag èigheachd air 's chan  fhada gus am bi iad ann an gaol!

Chaidh am film seo a dhèanamh ann an 1998 le cloinn agus inbhich aig Bùth-obrach Ghàidhlig ann an Inbhir Nis.


back to stories...

englishStories_OgoPogo.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan