thig air ais a’ grian...

Mus robh am Màrt air nochdadh, bha Gleann Lìomhainn air a bhith às aonais na grèine fad a' gheamhraidh. Chuir a' chlann romhpa deas-ghnàth pàganach a choileanadh gus a' ghrian a thoirt air ais thuca, agus gus samhradh na bu bhlàithe a thoirt dhaibh!


Bi faiceallach nach loisg thu do chasan san teine!

Chaidh am film seo a dhèanamh ann an 1996 mar phàirt dhen t-sreath 'Gàidhlig gu Leòr' le Bun-sgoil Ghleann Lìomhinn agus le Aonad Gàidhlig Pheairt.


back to stories...

englishStories_ComeBackSun.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan