am blach buidseachd...

Fhuair draoidh lorg air sgoilear a bhiodh freagarrach airson Sgoil nan Draoidhean. Ach cha toigh le na balaich mhòr san sgoil idir e. Gu dearbha, tha iad cho mì-thoilichte leis 's gu bheil iad a' goid chumhachdan an draoidh, agus tha cath draoidheil a' gabhail àite.

Chaidh am film seo a dhèanamh ann an 1998, mar phàirt dhen t-sreath “Bog Fliuch”, le cuideachadh bho bhùth-obrach cloinne anns an Acha Mhòr, Rois an Iar.


back to stories...

englishStories_BoyWiz.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan