ailean nan creach...

‘S toigh le Ailean a bhith crosta. Bidh e a' falbh mu bhaile Loch Abair, is e cho crosta 's as urrainn dha. Aon latha, nì e an-àirde inntinn gum bi e buileach dona, 's nì e cron air cat. Ach, nuair a thig Rìgh nan Cat gus amhì-shealbh a thoirt dha, abair gu bheil rud roimhe!

Chaidh am film seo a dhèanamh ann an 1996 mar phàirt dhen t-sreath “Gàidhlig gu Leòr”, le cuideachadh bho Aonad Gàidhlig Mhorair.


back to stories...

englishStories_Alan.html

Copyright © 2014 West Highland Animation

cuir fios
thugainnContact_ga.html
stiùireadhDirections_ga.html
muabout_ga.html
pròiseactanProjects_ga.html
ag obair
an seoworking_here_ga.html
ceanglanlinks_ga.html

sgeulachdan